Media Dakwah Islam Jawa Tengah

Saturday, March 14, 2020

AYAT SUCI YANG DAPAT MENYELAMATKAN MANUSIA DARI SEGALA PENYAKIT

AYAT SUCI YANG DAPAT MENYELAMATKAN MANUSIA DARI SEGALA PENYAKIT

Mawlana Shaykh Hisham Kabbani 12 Maret 2020 | Fenton Zawiya, Michigan

Adab terhadap Syekh adalah jika kalian mengaitkan sesuatu kepada diri kalian sendiri, maka tidak akan ada yang berhasil.

Duduklah di rumah! Jika kalian mempunyai masalah, bacalah:

‏بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Bismillaahi 'r-Rahmaani 'r-Rahiim. Dzalika taqdiiru 'l-`Aziizi 'l-`Aliim. Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Surah Yasiin, 36:38)

Masalah tersebut akan cair dengan sendirinya. Itulah yang diajarkan oleh Grandsyekh AbdAllah ad-Daghestani (q) kepada kami pada tahun-tahun yang baik di masa lalu. Sekarang kita berada di tahun-tahun yang buruk. Tahun yang buruk, tetapi insyaAllah khalaash, keselamatan akan datang. Pada akhirnya Islam akan menyebarkan kedamaian di mana-mana dan kita (Muslim) tidak menyebarkan apa-apa selain kedamaian.

As-salam `alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan kepada kalian.

Bismillaahi 'r-Rahmaani 'r-Rahiim dibaca sebelum ayat untuk mengikutsertakan setiap orang yang telah meninggal dunia akibat penyakit ini agar mereka diampuni. Itulah sebabnya mengapa Umat Sayyidina Muhammad (saw) sangat beruntung memperoleh semua keselamatan dari Langit ini.

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم

Bismillaahi 'r-Rahmaani 'r-Rahiim. Dzalika taqdiiru 'l-`Aziizi 'l-`Aliim.

Dan Dia memberitahukan pentingnya Dzikrullah waqt al-masaa'ib, mengingat Allah pada masa-masa sulit.

Ja'at al-ayat ats-tsaaniya Dzalika taqdiiru 'l-`Aziizi 'l-`Aliim. Kemudian ayat kedua muncul: Demikianlah ketetapan dari-Nya, Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, artinya Dia mengetahui segalanya, jadi jangan menempatkan iraadah, kehendak kalian di atas Kehendak-Nya. Iraadah kalian adalah seberapa banyak dzikrullah yang dapat kalian lakukan dalam sehari: itulah yang Allah (swt) berikan kepada kalian untuk memilihnya; sementara Iraadah Allah, Kehendak Ilahiah adalah untuk menghapuskan kezaliman, kegelapan dan penindasan, dan memberikan umat Muslim dari ketetapan pentingnya Bahr al-`Azhama, Samudra Keagungan, Qudratullah, Samudra Kekuasaan Allah di seluruh dunia ini.

Keagungan-Nya adalah, bahwa dari satu ayat al-Qur’an suci seluruh dunia selamat. Ketika Allah tidak senang dengan manusia, Dia menarik kekuatan dari dunia dan sebelum itu terjadi, seluruh dunia akan mengalami kejatuhan. Jadi, agar kalian selamat dari masalah ini, `alaykum bi qira’at hadzihi ayah, kalian harus membaca ayat ini:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Bismillaahi 'r-Rahmaani 'r-Rahiim. Dzalika taqdiiru 'l-`Aziizi 'l-`Aliim. (36:38)

Itu adalah dzikirnya Mawlana Syekh AbdAllah yang biasa beliau baca 100 kali sebelum terbang, atau mengendarai kendaraan atau ketika bepergian. Bila kalian membacanya atau menuliskannya, Allah (swt) akan membukakan bagi kalian sebuah taj (mahkota), satu derajat, satu maqam di atas maqam lainnya di atas maqam lainnya di atas maqam lainnya dan seterusnya sampai seluruhnya habis.

Pada saat itu kemurnian akan muncul ke dunia dan Allah (swt) akan menunjukkan `Azhamat-Nya kepada manusia. Jadi berusahalah untuk menjadi orang yang baik, daripada melakukan maksiat setiap saat, lebih baik melakukan dzikrullah.

Dzikrullah (adalah apa) yang harus kita tunjukkan kepada Allah bahwa betapa kita sangat tertarik untuk mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Nabi (saw) mengenai ayat ini dan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama mengenai hal ini.

Semoga Allah mengampuni kita dan memberkahi kita, dan semoga Allah menyingkirkan penyakit (virus Corona) tersebut. Barang siapa yang membaca dzikir ini 100 kali setiap hari ia akan diselamatkan dari segala penyakit. Jadi siapa pun yang mempunyai masalah dari penyakit semacam ini, biarkan mereka membaca ayat tersebut 100 kali setiap hari dan insyaAllah itu akan terbuka.

Wa min Allah at-tawfiiq, dan segala keberhasilan berasal dari Allah.

No comments:

Post a Comment